Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x

Radca Prawny KoszalinRadca Prawny Koszalin

Dbamy o interesy naszych klientów. Zapraszamy Państwa do współpracy. Paweł Kijewski.

Oferta

 "Legal Services” Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Kijewski oferuje swoim Klientom usługi w sprawach z zakresu:

prawa cywilnego polegających w szczególności na:

 • przygotowywaniu projektów wszelkich umów cywilnoprawnych;
 • doradztwie i reprezentowaniu Klientów w postępowaniach przedsądowych i sądowych m.in. w sprawach dotyczących dochodzenia roszczeń lub unieważnienia umów kredytowych indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej ( m.in. z tytułu zawartych tzw. ,,umów kredytowych we franku szwajcarskim") oraz w sprawach dotyczących dochodzenia roszczeń z tytułu zawartych umów ubezpieczenia ( m.in. z tytułu tzw. ,,polisolokat) w związku z zawartymi w ich treści niedozwolonymi postanowieniami umownymi, .;
 • reprezentowaniu Klientów w postępowaniach w sprawach o dział spadku, zniesienie współwłasności nieruchomości, podział majątku wspólnego, o roszczenia z tytułu zachowku
 • doradztwie prawnym w sprawach dotyczących np.  najmu i prawa własności do lokali mieszkalnych i użytkowych, prawa spółdzielczego, prawa regulującego funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych ;
 • doradztwie w sprawach z zakresu prawa autorskiego;
 • reprezentowaniu Klientów w negocjacjach z wierzycielami ( np. bankami, firmami pożyczkowymi i windykacyjnymi) w sprawie spłaty zadłużenia z tytułu umów pożyczki, kredytu w tym kredytów hipotecznych zaciągniętych zarówno w walucie polskiej jak i zagranicznej np.,, frankach szwajcarskich";

prawa gospodarczego polegających w szczególności na:

 • negocjowaniu i przygotowywaniu projektów wszelkiego rodzaju umów, opinii aktów prawnych związanych z obrotem gospodarczym (m.in. umów cywilnoprawnych, umów i statutów spółek, regulaminów itp.)
 • reprezentowaniu Klientów w postępowaniach przedsądowych i sądowych (m.in. w sprawach o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, w sprawach związanych z zakładaniem i rejestracją form prawnych działalności gospodarczej w tym w postępowaniach rejestrowych w Krajowym Rejestrze Sądowym, w sprawach z zakresu prawa upadłościowego);
 • reprezentowaniu Klientów w postępowaniach windykacyjnych ( przedsądowych, sądowych i egzekucji komorniczej m.in. o zapłatę nieopłaconych przez kontrahentów faktur i rachunków za wykonane przez Klientów usługi, dostawy lub roboty budowlane;
 • reprezentowaniu Klientów we wszelkich postępowaniach związanych z obsługą procesu inwestycyjnego w szczególności procesu budowlanego (m.in. w postępowaniach związanych z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia budowlanego, decyzji środowiskowych itp.);
 • doradztwie w sprawach z zakresu prawa zamówień publicznych oraz reprezentowaniu Klientów w tego rodzaju sprawach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami;
 • doradztwie w zakresie tworzenia spółek prawa handlowego i spółek prawa cywilnego ich organizacji, funkcjonowania, przekształcania, łączenia i rozwiązywania, zmian statutów i umów spółek, określenia wzajemnych relacji pomiędzy wspólnikami i udziałowcami spółek;

prawa podatkowego polegających w szczególności na:

 • wydawaniu opinii podatkowych (w szczególności w sprawach z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatku od towarów i usług, umów o unikaniu podwójnego opodatkowania);
 • reprezentowaniu Klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach podatkowych;
 • doradztwie podatkowym w szczególności w sprawach z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatku od towarów i usług oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;

prawa pracy polegających w szczególności na:

 • przygotowywaniu projektów umów o pracę, regulaminów pracy i wynagradzania itp.
 • reprezentowaniu Klientów będących zarówno pracownikami jak i pracodawcami w postępowaniach przed sądami w sprawach z zakresu prawa pracy;
 • doradztwie z zakresu prawa pracy;

Na życzenie Klientów Kancelaria świadczy ponadto usługi prawne w sprawach z zakresu:

 • prawa rodzinnego (m.in. w sprawach o rozwód, orzeczenie separacji, o podział majątku,o alimenty, o uregulowanie kontaktów z dzieckiem itp.)
 • prawa administracyjnego (o wydanie decyzji administracyjnych dotyczących m.in. pozwoleń budowlanych, zezwoleń i koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej, itp.)

 

Kontakt

Radca Prawny Paweł Kijewski
ul. Szczecińska 8-10 lok. nr 28, 75-135 Koszalin ( I. piętro bud. Quatro)
Tel. kom. 661-845-991 (poniedziałek - piątek w godz. 8.00-18.00)
Tel/fax: + 48 94 717 03 19
e-mail: biuro@legalservices.com.pl